آسمان من

آهوی مامان به روایت تصویر :

مادر

از مـــرگ نمیترســـــم
مـــن فـــقـــط نـــگـــرانــم
کـــه در شـــلوغـــی آن دنـــیـــا
مــــــــادرم را پیـــدا نـــکنـــم.....!madar

زمستان 92

شب یلدای مارالی                                             برف بازی مارالی ...
14 اسفند 1392

مارال و بابایی

............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................   ...
7 آذر 1392

مارال وجولیا و صوفیا

................................................................................................................ ............................................................................................................. ...
7 آذر 1392

مارالی میره گردش

............................................................................................................... ............................................................................................................ ...
7 آذر 1392
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به آسمان من می باشد